Leczenie chirurgiczne

Chirurgia stomatologiczna jako samodzielna specjalność, zakresem swego działania obejmuje jamę ustną i kości szczękowe wraz z otaczającymi tkankami.
Jest dziedziną wykazującą stały postęp, szczególnie w zakresie implantologii zębów.
Najczęściej wykonywanymi zabiegami w naszym Centrum jest usuwanie zębów zarówno w sposób klasyczny jak i usuwanie zębów zatrzymanych, dodatkowych, mądrości i innych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.