Leczenie zachowawcze

Współczesna stomatologia odtwórcza to przede wszystkim uzupełnienia wykonywane w sposób adhezyjny .Obecnie stosuje się wiele rodzajów kompozytów. Każda grupa ze względu na różne właściwości, posiada wskazania do odpowiedniego typu odbudowy. Szczególnie dużym uznaniem cieszą się kompozyty nanohybrydowe do wypełnień estetycznych  z „ efektem kameleona”a także inne produkowane w technologii nanocząsteczek, posiadające lepsze właściwości mechaniczne w stosunku do kompozytów na bazie żywic, gdzie wytrzymałość na ściskanie wynosi 248 MPA. Uwalniają one fluor wzmacniając naturalne struktury zęba i chronią je przed próchnicą wtórną. Posiadają bardzo mały skurcz polimeryzacyjny.

Zręcznie wykonane uzupełnienie może przewyższać uzupełnienia wykonywane techniką pośrednią, jeśli chodzi o naturalny wygląd odbudowy, a jednocześnie może przeciwstawiać się siłom zgryzowym. Adhezja kompozytów ( żywicy) do zębiny jak i szkliwa, pozwala nie tylko na odbudowę zębów, ale także na całkowitą ich przemianę.

W przypadku odbudowy kompozytem usuwa się tylko niewielką ilość tkanek zęba. Brzegi muszą być szczelne chroniąc przed penetracją bakterii.

Kompozyty należą do najistotniejszych materiałów w stomatologii zachowawczej i estetycznej.

Bardzo ważna jest tu edukacja pacjenta co do przestrzegania zasad higieny, ponieważ zły stan przyzębia z dużą ilością płytki i kamienia nazębnego oraz krwawiące dziąsła, mimo stosowania specjalistycznego leczenia może doprowadzić do utraty zębów.