Stomatologia estetyczna

Ogólny wygląd pacjenta można poprawić przez połączenie wybielania, wykonanie licówek ceramicznych i uzupełnień kompozytowych.

Estetyczne leczenie stomatologiczne stanowi swego rodzaju chirurgię plastyczną w stomatologii. Należy brać tu pod uwagę kształt zębów, proporcję, kolor, materiał i tak modelować wygląd zębów by korelował on z warunkami morfologiczno-fizycznymi pacjenta i jego oczekiwaniami.

Stosując wysokiej klasy materiały kompozytowe o wyjątkowej estetyce, można odbudować w sposób kosmetyczny przednie zęby po urazach (złamane) lub zniszczone próchnicą, zamykać diastemy, zmienić kolor uzębienia.

W naszym gabinecie leczymy różne rodzaje ubytków jak np. abfrakcje, abrazje, próchnicę z utratą szkliwa, zębiny, wykonujemy reparacje koron, wydłużenie krawędzi siecznej,zamykanie szpar, licówki kompozytowe metodą bezpośrednią i licówki porcelanowe metodą pośrednią. W przypadku większych braków zębowych wykonujemy uzupełnienia pełnoceramiczne i metalowo-ceramiczne. Całkowite prace ceramiczne są bardzo dobre z punktu widzenia biologii i estetyki. Znacznymi zaletami odznaczają się korony i mosty wykonane wyłącznie z ceramiki, przede wszystkim w obszarze brzegu korony, gdzie często przeświecają ciemne elementy podbudowy metalowej.

Nakład pracy i środków w widocznym odcinku łuku zębowego ze względów estetycznych jest jak najbardziej uzasadniony.